For Sæbø og Bondalen har elv og idrottslag gjeve mykje merksemd i årtier. Ikkje minst no med barneidrott og jentene sin frammarsj.

I laksedebattar har frontane vore steile i generasjonar. Kanskje kan det då vere på sin plass å minne om leiken, trivnaden og humoren opp i det heile? Som ein lynavleiiar, kanskje......?

Dette biletet som femner alt dette synast eg høvde så godt! Difor fekk eg lyst å leggje det ut! Såvel idrott som "villaks" gjer noko med oss..... Saman er dei dynamitt!