P7130501

 

Nokon opplever skodda som traudig, andre som noko flott. 

 

FSCN2644

Lekneset er spesielt, om det er i sol eller regn. 

 

Ikkje lat oss verte for triste i regnveret. Det er faktisk gode augneblink.

 

Etter oppmoding, legg eg ein link til del I: 

 

http://www.hjorundfjord.no/?side=artikkel&artikkel=1115

 

 

DSCN2589

Som eit apropos: For ei veke sidan såg det slik ut.