Det forgår no litt angående Tyssedalen og Tyssaråsa.

Nå er det berre igjen å få brua over elva på plass og å ferdigstille råsa.

Rolf Saure jobber med brusaka.

Har ikkje snakket med han og stadfestet kor langt den saka er kommet.
Eg som leiar i Ungdomslaget hadde møte i går med leiaren i Idrettslaget
Vi må få på plass pakeringløyve og utbedre litt parkeringa på Bjørke for dei som besøker Tyssedalen.
Skilting skal på plass også.
Eg håper vi kan ubedre rasteplassen på Bruasletta også samtidig.
Fiskeplassen ved rasteplassen burde ryddes også.