Andre kan sikkert si mye klokt om det viktige kulturlandskapet, men her er mitt lille bidrag

Kulturlandskapet finnes både på fjell, i daler, og ved fjorden.

Øye

Øye, Nordangsfjord

Finner på nettet at kulturlandskap defineres som det menneskeformede landskapet. Vi må vel ta med husdyra herunder. Kulturlandskap er en nøkkel til forståelse av vår historie og naturavhengighet. Vår identitet henger nøye sammen med landskapets karakter og innhold. 

Det fint å rusle rundt med kamera i slikt landskap, men samtidig er det en viktig del av Norge, og kulturarven vår.

Vi vandrer ofte på historisk grunn

 docu0051

Rekkedal

Når jeg ser litt mer på nettet finner jeg at flere arter som lever i kulturlandskapet står i fare for å forsvinne. Både planter og dyr er avhengige av disse leveområdene. En stor del av artene på den norske rødlista over truede og sårbare arter er knyttet til jordbrukets kulturlandskap, vesentlig til utmarka.

docu0053

En del slike historiefortellere har vel og tapt for utvikling og utviding. Flott er de iallefall.

 

Fint på Rekkedal gjestehus.  God mat har de også.

Rekkedal gjestehus

Rekkedal gjestehus

Artene forsvinner for at landskapet endres, eller forsvinner

Kulturarbeid

Disse kultuarbeiderne har stukket til fjells

Nyere kultur

Når blir skrot vakkert?

At kulturlandskapet finnes er vel ingen selvfølge. Primærnæring må til for at både turister og fastboende skal kunne ferdes i flotte omgivelser.

Flere lakseelver renner gjennom kulturlandskap. Laksefiske i elv er og kultur, riktignok trua her og der.  

 Bondalselva 

Bondalselva 2007

Fikk ikke laks. Skaut heller litt med kamera.

Sikkert mye flott kulturlandskap langs hele Hjørundfjorden. Bare å planlegge turer.