Skårakjerringa

På Urke har vi ein velkjent figur i breen rett under Skårasalen: Skårakjerringa er namnet og magen veks i dei komande vekene. Biletet er teke 1. juli i år og ho er ganske slank i figuren sjøl om det lid ut på sommaren.
Det tyder på mykje snø i år når det gjeld denne breen i alle fall. Fotograf er Johan Urke som har brukt teleobjektivet frå residensen sin ved Urkebukta.

Helsing
Per Urke