Mulig jeg blander litt for mye her nå, men lar det stå til.  

Ser i avisa at det etterspørres mer aktiviteter for turister i dårlig vær. Skulle dette satses så slo det meg et par tanker. 

 Legg til rette for det turister etterspør, opplevelser knyttet til natur og livet på bygdene. Jeg tenker her på fjella, fjorden, fiske i sjø, elv og ferskvatn. I tillegg landbruket og vannkraftutbyggingene. Satsinga bør vel skje der disse ressursene finnes.

Enn om det ble satset på et Fjordsenter i Hjørundfjord! Da med mulig beliggenhet på Sæbø. Å få samlet alt dette inn under et tak, burde være svært attraktivt for besøkende. Med min begrensa kunnskap, ser jeg at fjorden har en dramatisk og spennende historie som burde fortelles.

Kom fra ferietur, var da snarest innom Villakssenteret i Lærdal, utrolig flott for fiskeinteresserte å gå å se gammel og nyere historie.  Nå kjenner ikke jeg til historia til Lærdal og elva, men kan ikke tro at Hjørundfjorden ligger noe etter der. Det er jo bare å tenke seg selv hvor mye enn kunne samle inn på et sånt senter.

Pioneertiden i landbruket, livet langs fjorden, krigshistorie, fjellvandrerne, fisket i elvene, og sikkert utnyttinga av ferskvannsfisken. En bit kunne være forbeholdt satsinga på vannkraft. Her er vel norge i verdensklasse, selv om flere mener det er nok nå. Fjorden er vel aktuell her, i flere sammenhenger.

IMG_0019

Norangsfjord

Kanskje dette kunne drives store deler av året, for turister, for skoleklasser på besøk, for folk på søndagstur. Ha kun en mindre del åpen i skisesongen.  Uten sterke meninger om plassering, eller lokale er dette spennende tanker å leke med. Det ville en kunne kalle for satsing. For å satse betyr vel at en klemmer til både med penger og engasjement.

Flere tror at turisme basert på natur har stort potensiale, som sagt før er det svært mange som driver med fisking, og prognoser viser vel at dette er økende for framtida. Sånn sett ligger vel det meste til rette allerede, vi får håpe laksen klarer seg, fjordfisket er vel allerede etablert,. Et senter vil være knutepunktet for slik aktivitet, og utgangspunkt for arrangement og festivaler.Med varianter av turråser, vil mangfoldet være stort.  Historien burde i alle fall vært samlet en plass. Både for lokale og turister

Nå skal ikke jeg snakke for mye om dugnad, men et slik prosjekt vil nok være interessant å være med på. 

Kapital..

IMG_0014

Kun et eksempel. Villakssenter Lærdal

Selv som utenygds tillater jeg meg å bruke litt krefter på dette bidraget i den idemyldringa som har vært. Her litt høyttenkning om mulige effekter av et slikt prosjekt.

Besøksmål for turister og fastboende

Arbeidsplasser

Miljø for kompetanse/ressurser, en av de viktigste forutsetninger for tilførsel av ny kompetanse/ressurser

Spinn off-bedrifter/produksjon

Trivselsmoment/identitet

Tydelig signal til eventuelle tilflyttere om satsing

 

Hjørundfjord