Det blir overgangstur over Bakkedalen i morgon.

Vi som arrangerer diskuterte med reislivslaget kva vi skulle gjere vist det blei

for voldsomt ver.

Tur over Bakkedalen blir bestemt av deltakerne i morgon.Når det gjeld maten og underholdninga har vi satt opp alternativ.

Då vil vi be inn alle på mat og musikk på Haukly

Kanskje vi kan sjå oss rundt på Bjørke også.

Fossen veks også nå så vi kan kanskje gå opp under drevet og føle gufsen frå fossen.

Vi satser nå i kveld på at veret blir bedre og at vi møtest i Bakkedalen.

Ta med gode kle .

Uansett ver så skal alle vere velkomne til Bjørke.

Helsing Skjåstaddalen Ungdomslag.