- Miljøvennlige ingeniørstudenter (Gjengangeren)

Sjå også video der Arne Johan Trandal fortel om prosjektet  (Gjengangeren)