Bjørkingene har ryddet gamlevegen som går framover til kvennhusa og til bruasletta.
Eg og Olga rydda i fjor kvennhusbrauta så nå er det en fin turveg heilt opp til Bjørke.
Då står det berre eit problem igjen!
Kva gjer vi med gamle vrak av nokre campingvogner.

Kva regler gjeld for slik forsøpling?

 

 

                                      PIC_2848

PIC_2845