IMG_0020

Veret var fantastisk og gauken gol utan stans medan vi rusla oppover Frølandsdalen til klokkura.

På stokkesetra hadde vi ei lita pause.

Då vi kom fram i Klokkura skreiv vi oss inn i boka som ligg i eit rør i nedkant av ura.

Alle var enige om at veret var så fint og kvelden så ung at vi måtte ta turen til Tryvatna.

 

IMG_0023

Tryvatna var snøfrie , untatt det eine lengst mot Ørsta, der var framleis ein brede i vatnet.

Ingen våga å bade denne gongen, men vi var alle samde om at dette var ein fantastisk tur!

IMG_0026