Diskusjon blei det om dette med kai og flytebryggjer.
Det er ikkje første gangen.
Eg fekk mange gode tips om kven som kunne vere intrisert i å vere med.

Eg trur nok at flytebryggjer blir det med tida både i Åkersvikja og i Bjørkevikja.                         

 "Eg også får sjå etter om  det ligg nokre gamle penger på kistebotnen.