Under overskriften Overføringslina til Ørskog skriver han :

På heimesida til ABB står det  at HVDC (høgspent likestraum) overføring kostar  ca. 10 gonger så mykje som luftspenn.

Ei vidareutvikling av denne teknologien HVDC Light  er nesten like billig som luftspenn.Desse omfattar jord og sjøkabel ,og ser ut til å greie både avstandar og effektkrav for overføringslina til Ørskog. For fleire av anlegga er omsyn til miljø ei av årsakene til at "HVDC Light " er valgt.

Med denne teknologien hevdar ABB at kostnaden for kabeloverføring nærmar seg kostnaden for luftspenn.Dersom dette er rett har diskusjonen hittil vore ført på sviktande grunnlag... 

 Prosjektgruppa bør oppklare dette raskt, slik at ein kan være trygg på at ein diskuterer reelle alternativ.

..................................... 

 Er det nok med HVDC Light ?