En god tennplass inne i bålet er viktig.
I år har eg laget tunnel til tennplassen.
Eg bruker .
1:papir/ papp til tennplass
2: eit lag med god tørr matrial .

3: eit lag med raud og grøn eine .

4 eit lag med grønn skog gjerne med mykje lauv på.