Den 17 Juni vert det friluftsgudsteneste på "Gamle Riise" kl 12:00.

Harald Sætre og Hjorundfjordkvintetten.

Dersom det vert dårleg ver, vert det gudsteneste i kyrkja.

Alle er velkomne!

(Knut Rise seier det er i orden og pakere på dei nyslegne markane ved "Gamle Riise".)