I formingstimane på Sæbø skule vert det laga mange flotte produkt. Også i år kunne dei som vitja Hjørundfjorddagane sjå ustilte elevarbeid av høg kvalitet. På Sæbø skule sin nettside kan du sjå bilete frå utstillinga. Sæbø skule