Vi satsar på ein dugnad til for å gjere det triveleg før Jonsokfeiringa på laurdag! Vi møter på Kapteinkvia tysdag 19.juni kl.18.