platten

BFUL vil no satse på eit nytt konsept i staden for dei vanlege plattingdansane som før har vore. Denne kvelden vil vi ha klar grillar til klokka er 2000, det er fritt fram for folk å ta med grillmat og grille sjølv samt noke godt å drikke;). Vi vil i tillegg ha litt kiosksalg.

Klokka 2100 kjem Sigbjørn "Siggen" Follestad og underheld med song og spel. Då kan dei som vil å prøve dansefoten på den ny-beisa plattingen. BFUL håpar at bygdefolket og andre støttar opp om arrangementet så dette vert ein trivelig kveld. Aldersgrensa vert som i gamle dagar, konfirmert, og det vert også satsa på retro-pris på inngangsbillett.

Kanskje kan dette bli ein ny møtestad for utflytta, innfødde og innflytta!