Eigentleg ein ambulerende jazzfestival som føregår på eit Cruiseskip. Såg blant anna at dei skulle gjeste Noreg, etter denne ruta.

reiseruta

Når eg såg på bilda frå hamnene dei skulle gjeste, kom eg over dette biletet:

Norangsfjorden

Dette til tross for at einaste hamn som skulle besøkast i Noreg var Oslo. Ikkje rart når ein tenker på at fjorden vår er noko av det beste Noreg ja by på.