Det er grunneigarane Bodil Hustad Egset og Kenneth Hustad som står føre denne utbygginga i samarbeid med Sagafjord Hotell AS på Sæbø.  Mesteparten av massen som vert graven ut i samband med småbåthamnutbygginga, skal køyrast til- og fyllast ut i sjøen ved Sæbø sentrum.  Dermed er ein viktig føresetnad for å gjere ferdig den allereie påstarta strandpromenaden, på plass.  Det er Ivar Svein Mo, leiar for Hjørundfjorden bygdemobilisering, som opplyser dette til hjorundfjord.no. 

Det er entreprenøren K A Aurstad AS som tek seg av utgravinga av småbåthamna.  I dag kom ei over 50 tonn tung gravemaskin på plass.  Det er også denne entreprenøren som skal køyre overskotsmassa til Sæbø sentrum.  Bygdemobiliseringa får massa gratis, men må betale i underkant av kr. 40,- pr. kubikk for tilkøyringa, fortel Mo vidare. 

IMG_4757 (Large)

Her vert den nye småbåthamna plassert - i området mellom Sagafjord Hotell AS og elveosen.  

Ein av utbyggarane, Kenneth Hustad, reknar med at mykje av arbeidet i  den nye småbåthamna er gjort når neste veke går mot slutten.  I dag starta gravemaskina med å ause opp leirmasse.  Denne massen vert mellomlagra på parkeringsplassen, men straks ein kjem inn på betre grunn, vil den massen bli brukt til utfyllinga av området som skal verte strandpromenade ved Sæbø sentrum.

Ivar Svein Mo legg ikkje skjul på at det har vore gjort ein god del arbeid for å få starte opp med utgraving av ny småbåthamn.  Han rosar grunneigarane for innsatsen dei har gjort, men svært mykje ros får også næringssjefen i Ørsta kommune, Olav Aambøe.  Han har i det siste gjort ein fantastisk innsats, avsluttar Mo.