TRIMGRUPPA I SÆBØ I.L.

På siste årsmøte i sæbø i.l. vart det oppretta ei eiga trimgruppe, som har til oppgåve å organisere dametrimmen, gubbertimmen, måndagsturane og fjelltrimmen.
Gruppa er no godt i gong og er samansett slik:Arve Rødvik, Haldis Fiskå Mo, Hilde Sæbønesog Bodil Skare.
No når det vårast, og det tørkar opp i skog og mark, startar vi opp med Måndagsturane.
Desse turane passar for dei fleste, det er både lettare og tyngre turar. Vi ynskjer at flest mulig er med, det er opp til kvar einskild kor fort og kor langt ein vil gå. 

 DATO

TUR 

MØTESTAD

 21\5

 Rognestøylen 

v.bommen i sledalen 

 28\5

 Gamlevegen

 v. vegen til Villane

 4\6

 Frølandsetra

 på kvistadbrua

 11\6

 Olavshola

 skiltet v. vegen

 18\6

 Klokkura/Tryvatna         

 enden på veg. Stokkesida

 25\6

 Rekkedalsetra

 v.fjøsen til Ole Johan Rek.

 2\7

 Hustadnestuva

 v. hamna på Hustadneset

 9\7

 Årskogstøylen/Høgereset 

 v. Holebrua

 16\7

Storenakken         

 v. ledet til Risebakkane

 23\7

 Sæbønestuva

 v. leikeplassen på Sæbøneset

 30\7

 Vasstøylen/kvams.reset 

 Samkjøyring v.bommen

 6\8

 klokkura/stokkehornet

 enden på veg. stokkesida

 13\8

 Årskogstøylen/Høgereset

 v. holebrua

 20\8

 Hustadnestuva

 v. hamna på Husta

 27\8

 Vasstøylen/Kvams.reset

 Samkjøyring v.bommen

 3\9

 Sæbønestuva

 v.leikeplassen på Sæbøneset

 10\9

 Storenakken

 v. ledet til Risebakkane

 17\9

 Olavshola

 skiltet v. vegen

 24\9

 Frølandsetra

 på kvistadbrua

 1\10

 Gamlevegen

 v.vegen til Villane

 8\10

 Rekkedalsetra

 v. fjøsen til Ole Johan Rek.

 15\10

 Rognestøylen

 v.bommen i sledalen

 


                 FJELLTRIMMEN!

Desse måla/toppane vil vi plassere ut fjelltrimmbøker på i månadskiftet mai/juni.
Klokkura, Stokkehornet, Frølandsetra, Storenakken,   Høgereset, Grøtdalstinden, Dalegubben, Olavshola, Skårasalen, Kvamsedalen, Vasstøylsvatnet, Fonnvernet,  Nytt av i år er fonnvernet, vi vonar at denne vert flittig besøkt!
Det vert trekt ut premiar i haustblandt alle deltakarane, ein treng ikkje vere medlem for å delta!
Vi vil også prøve å organisere toppturar/familieturar i løpet av sesongen. Følg med på portalen om dette!