t-skjorter

Vrir ein litt på t-skjortedesignet, ser det slik ut.

Styringsgruppa i Hjørundfjorden bygdemobilisering har nok fått spørsmålet - vert dette t-skjorteprosjektet noko av?

Jau, det blir absolutt noko av.  I dag har vi trykt på tingingsknappen.  Den 25. mai vert  t-skjortedesignet vårt trykt på 640 t-skjorter.  Vi har dei klare slik at vi kan starte salget under Hjørundfjorddagane den 2. og 3. juni.

T-skjorta  vert no i første omgang å få kjøpt i tre fargar i jente-/kvinnemodell og i tre fargar i gute-/herremodell.  I tillegg vert det to barnefargar å få kjøpt - ned til storleik 140.  Trykket får same farge på alle t-skjortene, men på barnemodellane vert det gjort litt mindre.

Kvifor har så ikkje denne t-skjorta blitt lagt ut for salg tidlegare?  Det har nok samanheng med økonomi og ikkje minst at det passa svært godt å få ut denne - etter styringsgruppa si meining -  fine t-skjorta no når vi tek til å sjå resultatet av det andre positive som skjer i fjorden.

Styringsgruppa hadde ei tid tenkt på å få t-skjorta ferdig til påske og så få starta salget under påskerebusen.  Det er nemleg viktig å få stort salg rett etter at t-skjorta er ferdig trykt slik at ein har noko å betale med.  På grunn av det dårlege vêret er styringsgruppa glade for at dette salget ikkje vart noko av.

No startar salget som nemnt under Hjørundfjorddagane og i dagane før, vil styringsgruppa bruke tid til profilering og PR for Hjørundfjorden og hjorundfjord.no si eiga t-skjorte.