Det ligg eit samandrag av siste orienteringa her på portalen. Du finn den ved å klikke på  denne linken
http://www.hjorundfjord.no/?side=nyhende&nyhende=576

 

Du vil finne oppdateringar på aktivitetskalendaren her på portalen:

http://www.hjorundfjord.no/?side=aktivitetskalender&vis_aktivitet=232  

 

Komiteen har møte 4. juni og bør ha eit best mulig oversyn over antal deltakarar. VEL MØTT!

 

Helsing frå komiteen:

 

             Nelly Urke (70062087)               Torbjørn Urke (70066957)         Eldrid Øye (70062054)

 

            Kjell Rønning (70257622)            Jon Rønning (70062031)            Per Urke (70141968)