Temperaturauken har fått fart på snøsmeltinga.

skondalselva

Her frå Skondalselva mot kyrkja.

Pefonnene er eit eldorado for fuglar. Gransangaren tyt på sitt. Men munken sine sangstrofer, for ikkje å snakke om gulsangaren som nesten sprenger seg inne i lauvet. Eg får så vidt sjå inn i det vidopne gapet på den ein augneblink.

Den er ein av dei siste som byggjer reir. Kun ein gong har eg funne reir, og det var då eg som gutunge samla på egg, slik alle andre gjorde. Reiret med dei spesielle fiolette egga med mørke prikkar og snirklar, kan eg sjå for meg endå.

 raudvengereir

Raudvengetrasten har funne seg eit hol etter ei stor grein på ei lønn som lagar tak over reiret. Den har kanskje att 2 egg  å legge? Den var ikkje å sjå eller høyre, så eg lurte meg til eit bilete av residensen.

Paintballbana

Sjølv paintballbana er nesten vakker og ikkje minst fredeleg i morgonlyset!

 

 

DSC00037

Grøn var min barndoms dal. Og er det framleis!

fruktblomstring i Torsteingarden

Blomstrande apal i Torsteingarden.

DSC00038

Same stad som i haust! Men dette er 29.mai 2007!!

 

DSC00005

Store kontrastar, men fint, fint!

Men eg vel meg mai som ein klar favoritt!