På same måte som tidlegare år vert det sett ut containerar på bygdene, men med litt forandringar.

Det skal berre metall og jarnskrap i desse containerane. Elektroavfall kan settast på utsida.

Døme på jarnskrap og metall kan vere:

  • Traktorreiskap, horver, svansar, vossakasser o.l.
  • Metallgjerder
  • Bølgeblekk
  • Slåmaskiner/plenklipparar
  • Bildelar: eksosanlegg, bremseskiver, felgar osv
  • Anna avfall av metall eller jarn

Når det gjeld elektroavfall kan dette vere:

  • Kvitevarer og brunevarer
  • Datamaskiner / utstyr
  • TV og skjermar
  • Anna hushaldningselektro som hårføner o.l.
Containerane vert plasserte slik:

3.-9.mai: Urke v/badeplassen på Maude, og på Øye v/nausta på Norang

7.-14.mai: Bondalen v/Grendahuset og v/Rekkedal skule, samt på Sæbø v/ferjekaia

Det vert i næraste framtid utdelt eit meir detaljert informasjonsskriv i kvar einskild postkasse. (Skrivet kan du også laste ned som .pdf dokument her.)

Restavfall kan vi hente gratis på ordre, men mot betaling pr kilo (kr 2,- same som på miljøstasjonen). For henvendelsar, ta kontakt på tlf. 70048610, eller sore.sunnmore@retura.no

Vi må presisere at det er viktig å holde generell orden i og rundt containarane, både med tanke på attvinning av avfallet, og høve til å ha ordninga i framtida.

ta_foto-0007 

Retura Søre Sunnmøre v/ Jon Arne Steinsvik