Bygdemobiliseringa til Storfjorden 

Møre og Romsdal fylke har godkjent at Storfjorden vert ein del av bygdemobiliseringa i Hjørundfjorden Det vil seie 100.000 kroner meir til prosjektet, og midlane vert kanalisert til tiltak i indre del av Hjørundfjorden. Dette er midlar til prosjektarbeid, og ikkje slik at lag og org kan søkje på dei.  

Seriestart fotball 

Søndag 22. april er fotballsesongen i gang. Sæbø møter Kvamsøy på Kvamsøya. Good luck. 

Avslag klage 

Holen Sand & Grus fekk avslag på klagen på kommunestyret sitt reguleringsvedtak. Dermed er saka avgjort. 

Arbeid på Sæbø 

I Sæbø sentrum vert det no arbeidd skikkleg før turistsesongen. Ny kai snart på plass. Her kjem oppfølging. 

Jostein Kvistad 

Jostein Kvistad havererte med Ingvill i rundkøyringa (Ovalen)  før påske. Er den nye bussen bra nok? 

Hyttekonflikt på Urke 

Fagutvalet for utbygging og miljø er usamde om bruken av eit areal Olav Klokk eig. Skal det vere krav til reguleringsplan eller ikkje.  Les meir i Møre-Nytt.