hjorundfjord.no har fått nokre tekstmeldingar der spørsmålet har vore det same:  Har Rune Sæbønes blitt trenar for A-laget til Hovdebygda IL?  Underteikna har svara nei, men dette har nok ikkje vore heilt sant.  På HIL si uoffisielle heimeside www.hil-fotball.net kan vi lese at Rune har blitt lagleiar for A-laget deira, men likevel...  Rune  har dei seinare vel vore den viktigaste tillitsvalde til Sæbø IL (på regionnivå) og har Sæbønes som etternamn.

Rune, har du meldt deg ut av Sæbø IL no når du etter mange år har slutta som trenar for A-laget vårt?

- Nei, klubben min er sjølvsagt framleis Sæbø IL, men eg fekk spørsmål frå HIL om å hjelpe dei i ei litt vanskeleg tid.  Etter å ha tenkt meg litt om, svara eg ja.

Er det dei gode pengane som gjer at du har takka ja til å trene ein konkurrent til Sæbø IL?

- Nei, til liks med dei eldre spelarane på laget, gjer eg ein rein dugnadsinnsats. Hovdebygda er ein gjeng med gamle menn - i fotballalder - og dei gjer ein innsats for å hindre at A-laget vert lagt ned.  Ein kan sikkert diskutere kvifor Hovdebygda ikkje har hatt eigenrekruttering ssiste åra, men for meg er det uinteressant no.  Det viktige er at eg ynskjer å medverke til at HIL framleis har eit A-lag og at dei gjer det godt.  Vidare er det viktigt at unge spelarar slepp til slik at det kan byggjast eit nytt lag.

Ja, men vert HIL sitt A-lag lagt ned, har vi i Sæbø IL ein konkurrent mindre?

Det er viktig for alle grender i Ørsta å ha eit seniorlag på herresida.  Det medverkar til å gje bygda identitet.  Bygder utan fotballag er ikkje skikkelege bygder, etter mi meining.

Du snakkar som ein politikar, men Ok.  Kva er målet for HIL denne sesongen?

Målet for sesongen er å verte topp seks med HIL i femtedivisjonen - og å vinne Sæbø-cupen.

Javel...