Sjølv om biletekvaliteten har vore svært god, er det ingen grunn til å ikkje verte betre. Alle har ein eller annan gong fått dette kalde blåskjæret over snøbileta og skugge bileta.

Ei svært god webside som er for foto interesserte, akam.no, har ein god artikkel om dette problemet og kjem her med gode tips til den som er interessert.

Du kan lese artiklane her:

http://www.akam.no/guide/fotografering/fotografering_paa_paaskefjellet/14163

 

Fleire tips for betre påskebileter!