Etter kvart som programmet for dagen vert ferdig spikra vil vi legge det ut på portalen. Dersom det er mogleg og vi får lov kan vi godt tenkje oss å leggje ut arbeidslista også.