Statnett søkjer likevel konsesjon for begge dei to hovudalternativa, vestre line gjennom Ørsta, og austre line gjennom Hornindal og Stranda.

I Ørsta er det igjen to hovudalternativ. Det eine er gjennom Follestaddalen, Standaldalen og langs Hjørundfjordstranda til kryssingspunktet, og det andre er gjennom Romedalen, forbi Molladalen og ned til fjorden og over han til Sykkylven kommune.

 

Les meir her: http://www.smp.no/default.asp?page=1024&item=880880,1&lang=1