Eg vil sterkt streke under at protestaksjonen mot oppdrett i Hjørundfjorden gjeld Ørsta kommune sitt forslag i kystsoneplanen om å åpne fjorden for oppdrett.

Det er det dei som har skrive under har protestert mot!

Det eg skriv om nasjonale laksevassdrag og fjordar er mine private synspunkt, og ikkje ein del av protestaksjonen. Dette har eg i eit innlegg som låg klart  gjort reie for, men diverre kom Møre-Nytt meg i "forkjøpet" og publiserte feil artikkel.

Dette til orientering.