Vi som sit i valnemda har fått nok representantar til dei forskjellige verva, utanom leiarjobben.
Karin Frøland har vore leiar i mange år, men kan no tenke seg å få andre til å overta. - Ho vil sitte som styremedlem og vil gjerne hjelpe til med overgangen til den nye leiaren, - viss vi finn nokon?
-I ei lita bygd må vi alle prøve å dele på oppgåvene slik at vi ikkje vert redde for å ta på oss ei oppgåve, og føle at vi blir nøydde til å ta den for 10 år framover;-då vil ingen gå inn i styra vi har i bygda...
-Vi i valnemda håpar på god oppslutnad på årsmøte, og håpar leiaren då er på plass?-
Tek du utfordringa?-   Ta gjerne kontakt.

Elisabeth - Mari Anne  - Hege

Skrevet av:
Elisabeth Å Dimmen