Innkalling  til årsmøte i Bondalen Grendahus PL
onsdag 28. mars 2007   kl. 20.00 på grendahuset.

Parteigarar Leiar Repr. 
Hjørundfjord Bondelag Lars Molvær 
Bondalen BygdekvinnelagEldbjørg Tvergrov 
Bondalen Fril. Ungdomslag Therese Lystad Holen 5
Bondalen Hornmusikk  
Bondalskoret  1
Bondalen Helselag Karin Frøland 
Hjørundfjord Kulturvernlag Per Atle Røe1
Bondalen elveeigarlaget Sverre I Moe 
Hjørundfjord SogelagKari Årsnes
Sæbø Idrettslag Eldbjørg Tvergrov 
Sæbø Skulekorps 
Vald311Johan Hjellen
   
B-partsrepresentantarPersonleg vara 
Irene Osvoll Unni Strandmann  
Ivar Svein MoMarit Skaar  
Arild Stokke Arne L. Rekkedal  
Randi NordangLars Petter Strandemann  
Anne Lise B. Riise Per Jan Myrhol  

  

Sakliste:
Sak 1:    Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 2:    Val av ordstyrar.
Sak 3:    Val av skrivar til møteboka og 2 til å signere.
Sak 4:    Årsmelding for 2006.
Sak 5:    Rekneskap for 2006.
Sak 6:    Budsjett for 2007.
Sak 7:    Innkomne saker.
Sak 8:    Rutine for utleige.
Sak 9:    Reperasjon av taket.
Sak 10:  Vedlikehald av huset.
Sak 11:  Enøk tiltak.
Sak 12:  Rutiner for avvikling/overføring av A og B partar.
Sak 13:  Val.
             a) Val av leiar og styrerepresentantar med vara.
             b) Val av revisorar. 
             c) Val av B-partsrepresentantar.
             d) Utpeiking av valnemnd.


Sæbø den 17. mars  2007
Styret i Bondalen Grendahus PL

Rune Mo (leiar)