Dei viktigaste sakene:
Reperasjon av taket.
Val av nye styremedlemar, leiar og skrivar.

Ein finn meir om årsmøtet her: www.grendahuset.no  

Les også på aktivitetskalendaren her på portalen .

Helsing
Styret