Kva heiter elva som renn i dette bekkefaret? 

 

Elva vi er ute på namnet på, har vore i nyheitsbiletet siste åra, og debatten om elva si framtid er ikkje ferdig enno.

Elva ligg i eit område av Hjørundfjorden der det er venta at turismen vil auke dei komande åra, og området har denne vinteren vorte meir tilgjengeleg.