Dei fire steinane som var livvakter for Prillar-Guri i 1997, kvar er dei no? Er dei pensjonerte, eller kan dei hentast fram att til vidare teneste? Og i tilfelle dei blir vekte frå dvalen, kva rolle skal dei få?

På bloggen til Prillar-Guri kan du gå vidare frå lenkja i høgre spalte og få sjå dei fire i heilfigur.

 http://prillarguri.wordpress.com