Det mystiske sporet gjekk frå Larsrøysa og nedover mot Grensahuset. Når Dyret hadde kommt til bakkekanten, hadde det tatt heilomvending og gått ned mot brattelva ved Prestebrauta.

utedag barnehagen 011
På biletet ser vi kor store spora er. Spora er omtrent på størrelsen med revespor.Det var tydlige avtrykk etter klør og avtrykk etter halen på venstre side.

 

utedag barnehagen 013
Her ser vi den litt merkelige formasjonen litt bedre, eit potavtrykk framme , to i midten og eit bake.På venstre sida er eit merke etter hallen eller eit kvart..

 

utedag barnehagen 012
kva kan dette være? dei sporkyndige frå barnehagen hadde kreative forslag. Alt frå Elg til bjørn vart nemnt som alternativ. Underteikna held ein knapp på rev med litt feilgange eller kanskje jerv?

 

Etter å ha drive litt research på netter fann eg til slutt nåkren spor som matcha. Det var truleg som enkelte trudde, nemlig oter. oterspor

 Spora til høgre er bort imot identiske til spora vi såg på Frøland.