KYRKJEKALENDER FOR HJØRUNDFJORD SOKN FYRSTE HALVÅR 2007 

 

DatoKl. Natt-verdOffer tilMerknad
1.jan.11.00  Gudsteneste ved soknepresten                               Nattv.Kirkens bymisjon. 
21.jan.20.00Gudsteneste  ved Asbjørn Simones                        Kyrkjelydsarbeidet 
 4.feb.11.00Gudsteneste ved Asbjørn Simones Dåp.Bibelmisjonen Biblar til 5.klasse
18.feb.20.00Gudsteneste  ved Asbjørn SimonesNattvNormisjon 
 4.mars11.00 Gudsteneste   ved Asbjørn Simones   Bondalskoret                           .Møre i misjon Årsmelding for kyrkjelydenvert lagt fram
 18.mars   Gudsteneste                                        Nattv.Kyrkjelydsarbeidet 
6.april20.00Gudsteneste  Hjørundfjordkvintetten     Nattv.Dei fire diakoniinstutisjonar 
8. april11.00Gudsteneste  Kirkens SOS 
22.april11.00Familiegudsteneste ved soknepresten.Redd BarnaKyrkjebok til 4-åringar
6 .mai11.00Gudsteneste med konfirmasjon Konfirmantopplæring 
17. mai11.00Gudsteneste Kyrkjelydsarbeidet 
27.mai 20.00Gudsteneste ved sokneprestenNattv.Kyrkjelydens sitt misjonsprosjekt 
3.juni11.00Gudsteneste ved soknepresten Hjørundfjordkvintetten Musikkarbeidet i kyrkja 
17. juni?Gudsteneste .  Friluft ??? Riise?Hjørundfjordkvintetten   Sjå annonse
1. juli11.00 Gudsteneste med soknepresten NattvKyrkjelydsarbeidet 50-årskonfirmantar

                                                                                                                 

Informasjon om ofringane

Får du ved å lytte til kunngjeringane under gudstenesta. Sjå også kyrkjekalender og preikeliste 

Kyrkja er open før gudstenesta

Frå klokka 10.30. Organisten spelar gjennom salmane. Vel møtt til samsong på galleriet. 

Gudsteneste i Hjørundfjord kyrkje

Er til vanleg fyrste og tredje søndag i kvar månad. Telefon i kyrkja: 70 04 00 22 

Kyrkjeverje:

Steinar Sætre er å treffe på Ørsta kyrkjelege Fellesråds kontor i  Ørsta. Telefon: 70 04 86 40 /   70 04 86 46   

ÅrsmøteEtter gudstenesta 4.mars vert det kyrkjekaffi .   Årsmelding for Hjørundfjord sokn vert lagt fram.  

Soknerådsmøta er opne for alle

Møteplan :Soknerådet tek sikte på å ha møte fyrste tirsdag i kvar månad .Ta gjerne kontakt, om det er noko du vil melde som aktuelle saker.

Lagt inn av
06.02.2007 23:14