Det fantastiske med de norske fjordene, sa de, var at det bodde folk der, at det faktisk var mulig å leve på disse stedene.

Eksempelvis er nok fjordene i British Columbia rent naturmessig mer imponerende. Når den jevne amerikanske turist får et kick av Aurlandsfjorden, så er det fordi det finnes hus og kyr, veier og fjøs i landskapet. Det er den menneskelige tilstedeværelsen som gjør at landskapet fremtrer som unikt. Det er ikke den urørte naturen, men den rørte naturen, som er det store norske "reiselivsproduktet".