Eg er innflyttar, kom til Bjørke for 32 år sidan. Her har eg vore lærar og hatt ei stor kontaktflate og har etter kvart tenkt akkurat denne tanken: Her kjenner alle alle. - Under arbeidet med Prillar-Guri året er det ein lærdom som allereie har slått tydeleg inn: Nei, ver ikkje så sikker på det.

Les meir på: http://prillarguri.wordpress.com