Ser at fleire vel å legge ut bileta sine på google earth. Der ligg omlag 20 bilete fra hjørundfjorden og fjella rundt. Kanskje dette er ein måte å vise enda meir av fjorden og fjella??:) Bilete du no ser er teke av Kjetil Waage Øie.

For den som ikkje har google earth kan det lastast ned her: http://earth.google.com/download-earth.html