I ein artikkel her på portalen 1. februar vart "kystsoneplanen for  Ørsta kommune" lagd ut. Presentert av Rune Sæbønes.

Eg vona då på ein debatt med tanke på Hjørundfjorden si framtid. På alle område.  Førebels ikkje .Eg grip i alle høve tak i det som ligg mitt hjarte nærast.Forslag til oppdrettsnæring i Hjørundfjorden.

Kystsoneplanen sine forslag til oppdrett for Hjørundfjorden:

1.Skarbøen.

2.Mellom årsneset-Ytre Standal.

3.Mellom Stavset-Store Standal.

4.Ved Høydalsneset. ( Mellom Standal og Sæbø.)

5.Utvida ved Trandal.

6.Viddal.

Sett bort sett frå Viddal er alle lokalitetar nye i høve til den tidlegare sperregrensa mellom Festøy - Hundeivik. Om de vert med å  protestere, kan vi halde denne grensa intakt.

Frå kommuna si side er det ikkje foreslegje nye oppdrettslokalitatar i Vartdalsfjorden. Er det slik vi vil ha det i Hjørundfjorden?