Fond etter Hjørundfjord aldersheim er etablert etter midlar som vart att etter sal av bygningar og oppløysing av stiftinga Hjørundfjord aldersheim den 12. juni 1995.

Føremålet med stiftinga er å vere ei støtte for eldreomsorga og dekkje eventuelt andre omsorgsbehov i Hjørundfjord. Midlane skal vere eit armslag for private, lag og organisasjonar som arbeider for slike føremål.

Søknad på avkasting av fondet frå 2006 Søknad kan sendast i perioda  1. mars til 31. mars 2007 For meir informasjon og elektronisk søknadskjema gå til  http://www.aldersheimen.no

Stiftinga har forretningskontor på 6165 Sæbø i Hjørundfjord, Ørsta kommune.

Styrets samansetting

 

Rune Mo

Styreleiar
Knut Åmås

Kasserar/ styremedlem

Bernt Arne ViddalStyremedlem
Kåre Audun ØygardStyremedlem
Karin FrølandStyremedlem

RevisorHovden & Vatne statsautoriserte revisorar ANS 
RekneskapRekneskap Høydalsvik AS