Eg har merka meg at antalet registrerte brukarar har auka jamnt og trutt heile tida, og at vi til stadigheit får nye skribentar her på portalen. Det er eg veldig glad for. 

Det er kjekt å sjå at vi har lukkast i å lage ein portal som oppfyller det første punktet på vår arbeidsliste, nemlig "ein møtestad for folket". No gjenstår det å fylle opp neste punktet på lista som er å lage ein informasjonskanal for turistar og besøkande.

Eg gratulerer alle brukarar av portalen med dagen og ynskjer at den same positive framgongen fortsett også dei neste millionvisningane. =)