Bygdemobliseringa vil gjerne offentleggjere undervegsrapporten for arbeidet som er utført til no. Dette kan ein sjå på som ei årsmelding som vi kallar ein undervegsrapport.

I rapporten kan du lese om oppstartmøte, organiseringa av prosjektet, korleis prosjektet har gått fram arbeidsmessig i året som var, og kva som er målet for 2007.

Ved å klikke på denne lenka så kjem du inn påsida.

 

Ivar Svein Mo - leiar- Hjørundfjorden bygdemoblisering