Gamle og nye deltakarar er velkomne, kom i form!
Anne Yksøy Gjer oss spreke med variert trening for alle!

No skal juleflesket vekk!


Spørsmål? Kontakt Bodil Skare.