Er det nokon som kjenner til dette? Dette forbodet skal ha kome i forbinding med utplanting av gran. Eg meinar at det er på tide at dette forbodet vert revurdert slik at det er ope for den som vil å ha dette husdyret på garden. Det kan være greit å ha dette klart før nokon eventuelt tar i bruk geiter. Det er kanskje lite sannsynleg at noken startar mjølkeproduksjon, men t.d mohair-geiter blir meir og meir populært.

 Kanskje dette er ei sak for Bondelaget.