Zoom inn på dette biletet og finn Skårasalen. Dette biletet er teke frå Kolåstinden. Sjå kor godt det stemmer med det andre biletet. Skårasalen ligg til høgre på biltet. Ein må kansje lagre det, deretter zoome inn.