Næraste høgskulen for mange av oss i portalen ligg i Volda, og no heiter han altså HØGskule

Vi hugsar koss det starta opp, med ei minimumsbygning og mange brakker. Mediestudentane viste stolte fram opptakarutstyr og kva dei hadde fått til. Mange unge lektorar satsa på Volda, - somme sit no som professorar. Møreforsking har arbeidd i mange år. Kor mange studentar studerer i Volda kvart år - 2-3000? Ivar Aasen tunet har kome til. Dei snakkar om få hit kompetansesenteret for distriktsutvikling. 

http://www.hivolda.no/

Og så er det kanskje eit skifte på gang. Vemodig. Vanskeleg å forstå.

Uråd å akseptere.

Kva skal ein tenkje og tru?