Lovise har teke flotte foto frå Sæbø.  Hugsar du kva blendaropning du brukte - og kor lang lukkartid? (Ein finn det vel ut med å trykke ein plass, men...)  På fotoa under, som eg har teke frå same stad, brukte eg blendaropning 5,6 og eg meiner å hugse at lukkartida var 6 - 10 sekund.

Når ein tek slike foto på stativ, må det verte litt tipping.  Kvar kjem dei neste rakettane?  Apparatet brukte også lang tid til å lagre foto, men eg fekk no tatt desse i alle fall.

Men kva ser vi i bakgrunnen?

 

IMG_3899

IMG_3896

Det er vel ikkje så lett å sjå kva som er i bakgrunnen her...

IMG_3907

Godt nyttår.