Tja, var ditta bra då?

Er regnbya for å lokke hit laksefiskarar?

Det var no mykje aktivitet på Sæbø hamn.  Nesten litt rotete.

Eg likte no betre det gamle, men den som er gammal vil sjeldan ha endring.

  Håper at slagordet vert betre enn biletet.

 

Image-02

Eg vågar å setje inn eit vinterbilete også frå same tid og fotograf. Det er fantastisk kva desse to bileta fortel om utviklinga på Sæbø. Klikk på Ingressbiletet og sjå kva som ikkje var der i denne tida. Ikkje grusbana eingong!

Gamle Risetunet stod framleis trygt, men det minka på tida som var att.

Huset til Kristian Walseth var påbegynt i 1952, i fylgje Sveinung Walseth i sogeskriftet.

Så det er nok nybygg på dette biletet. Likeeins Gunnar Stokke sitt hus. Også Joja sitt hus er flytta på sin nye plass. Tverberghuset står nok på sin gamle plass endå og inneheld framleis post og telefon.

Eit minne eg har frå gutedagane, var at eg var inne og besøkte "Post", medan huset vart flytta på rullar etter det som no er hovedvegen (Øyragata). Eg hugsar at han gjorde lekser. Han sat og teikna kart, medan huset rulla med ujamne mellomrom mot sin nye stad.

Men fjella er dei same stolte og vakre!

 

                  Knut Riise.